Oskar av Rødekvina bei seiner ersten Ausstellung mit 24 Monaten in Heinsberg

 

Henry of Blue Simaril auf seiner ersten Ausstellung mit 9 Monaten in Heinsberg

 

Oskar av Rødekvina Internationaler Champion Premior 2017

 

Henry of Blue Simaril Internationaler Champion Premior 2017